Løbende: En omfattende forklaring og information

Hvad betyder løbende?

Løbende er et dansk ord, der kan bruges som adjektiv, adverbium og substantiv. Det har forskellige betydninger afhængigt af konteksten, hvori det anvendes. I denne artikel vil vi udforske de forskellige betydninger og brug af løbende.

Definition af løbende

Løbende som adjektiv betyder noget, der sker kontinuerligt eller uden afbrydelse. Som adverbium refererer løbende til handlinger eller begivenheder, der foregår konstant eller gentagne gange. Som substantiv kan løbende referere til en person eller ting, der deltager i et løb eller en konkurrence.

Etymologi af løbende

Ordet “løbende” stammer fra det gamle danske ord “løbendis”, der betyder “at løbe”. Det er dannet ved at tilføje endelsen “-ende”, hvilket indikerer en handling eller tilstand.

Løbende som adjektiv

Som adjektiv beskriver løbende noget, der sker kontinuerligt eller uden afbrydelse. Det kan bruges til at beskrive en proces, der fortsætter over tid eller noget, der er vedvarende.

Betydning af løbende som adjektiv

Nogle eksempler på betydningen af løbende som adjektiv inkluderer:

 • En løbende næse, der refererer til en tilstand, hvor næsen konstant producerer slim.
 • En løbende regning, der henviser til en regning, der skal betales regelmæssigt eller periodisk.
 • En løbende proces, der beskriver en kontinuerlig eller vedvarende handling eller aktivitet.

Eksempler på brug af løbende som adjektiv

Her er nogle eksempler på sætninger, der viser brugen af løbende som adjektiv:

 • Jeg har haft en løbende næse i flere dage.
 • Han har en løbende regning hos telefonudbyderen.
 • Virksomheden har implementeret en løbende proces for kvalitetskontrol.

Løbende som adverbium

Som adverbium bruges løbende til at beskrive handlinger eller begivenheder, der foregår konstant eller gentagne gange. Det angiver en kontinuerlig eller vedvarende handling.

Betydning af løbende som adverbium

Nogle eksempler på betydningen af løbende som adverbium inkluderer:

 • At tale løbende, der refererer til at tale uden afbrydelse eller uden at tage pauser.
 • At arbejde løbende, der beskriver at arbejde kontinuerligt eller uden afbrydelse.
 • At græde løbende, der betyder at græde gentagne gange eller uden at stoppe.

Eksempler på brug af løbende som adverbium

Her er nogle eksempler på sætninger, der viser brugen af løbende som adverbium:

 • Hun talte løbende i flere timer uden at tage en pause.
 • De arbejdede løbende for at afslutte projektet til tiden.
 • Barnet græd løbende, indtil det blev trøstet.

Løbende som substantiv

Som substantiv kan løbende referere til en person eller ting, der deltager i et løb eller en konkurrence. Det kan også bruges som en generisk betegnelse for en person, der elsker at løbe.

Betydning af løbende som substantiv

Nogle eksempler på betydningen af løbende som substantiv inkluderer:

 • En hurtig løbende, der henviser til en person, der er dygtig til at løbe.
 • En erfaren løbende, der beskriver en person, der har deltaget i mange løb eller konkurrencer.
 • En løbende i maratonløbet, der refererer til en person, der deltager i et maratonløb.

Eksempler på brug af løbende som substantiv

Her er nogle eksempler på sætninger, der viser brugen af løbende som substantiv:

 • Han er en hurtig løbende og vinder ofte konkurrencer.
 • Den erfarne løbende deltog i sit tiende maratonløb.
 • Løberne i maratonløbet blev opmuntret af tilskuerne.

Idiomer og udtryk med løbende

Der er ikke mange kendte idiomer eller udtryk med ordet “løbende”. Dog kan man finde udtryk som “at være på løbende fod”, der betyder at være i konstant bevægelse eller at have en hektisk livsstil.

Eksempel på et idiom med løbende

Et eksempel på brugen af løbende i et idiom er:

“Han lever på løbende fod og har altid en travl hverdag.”

Relaterede ord og synonymer til løbende

Der er flere relaterede ord og synonymer til løbende, der kan bruges i forskellige sammenhænge. Nogle af disse inkluderer:

Synonymer til løbende

 • Kontinuerlig
 • Vedvarende
 • Konstant
 • Gentagen
 • Kronisk

Relaterede ord til løbende

 • Løb
 • Løber
 • Løbetræning
 • Løbestil
 • Løbeklub

Brug af løbende i daglig tale

Løbende bruges både i formelle og uformelle sammenhænge i daglig tale. Det kan bruges til at beskrive en række situationer og begivenheder.

Løbende i formelle sammenhænge

I formelle sammenhænge kan løbende bruges til at beskrive en vedvarende proces eller en kontinuerlig handling. Det kan også bruges til at referere til gentagne begivenheder eller handlinger.

Løbende i uformelle sammenhænge

I uformelle sammenhænge bruges løbende til at beskrive noget, der sker konstant eller gentagne gange. Det kan bruges til at beskrive en vedvarende tilstand eller en handling, der fortsætter over tid.

Løbende i faglige sammenhænge

Løbende kan også bruges i forskellige faglige sammenhænge, herunder økonomi og teknik. Det har specifikke betydninger og anvendelser inden for disse områder.

Løbende i økonomisk kontekst

I økonomisk kontekst kan løbende referere til periodiske eller regelmæssige betalinger, udgifter eller indtægter. Det kan også beskrive en kontinuerlig proces eller en vedvarende tilstand inden for økonomisk planlægning og styring.

Løbende i teknisk kontekst

I teknisk kontekst kan løbende referere til en kontinuerlig strøm af data, information eller signaler. Det kan også beskrive en vedvarende proces eller en konstant handling inden for tekniske systemer eller apparater.

Ekstra information om løbende

Ud over de nævnte betydninger og brug af løbende, er der også ekstra information, der kan være relevant at kende.

Historisk betydning af løbende

Ordet “løbende” har været anvendt i dansk sprog i mange år og har en lang historie. Det har udviklet sig over tid og har fået forskellige betydninger og anvendelser.

Brugen af løbende i forskellige regioner

Brugen af løbende kan variere i forskellige regioner og dialekter i Danmark. Nogle regioner kan have specifikke udtryk eller variationer af ordet, der er unikke for det område.

Konklusion

I denne artikel har vi udforsket betydningen og brugen af ordet “løbende” i forskellige kontekster. Vi har set, hvordan det kan bruges som adjektiv, adverbium og substantiv, og vi har undersøgt eksempler på dets anvendelse i daglig tale, faglige sammenhænge og idiomer. Vi har også set på relaterede ord og synonymer samt ekstra information om ordets historie og regionale variationer. Med denne omfattende forklaring og information håber vi, at du nu har en bedre forståelse af ordet “løbende” og dets forskellige betydninger.

Categories: